دکتر عیسی دیرنده

معاون آموزشی دانشکده علوم دامی و شیلات
دکتری علوم دامی
تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۰۶/۳۰
پست الکترونیک : e.dirandeh@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : ساری- کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبییعی ساری- گروه علوم دامی
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : ۷
گروه پژوهشی : علوم دامی
تلفن محل کار : ۰۱۱-۳۳۶۸۷۵۶۵
نمابر : ۰۱۱-۳۳۶۸۷۵۶۵
ادرس وب سایت : https://www.researchgate.net/profile/Essa_Dirandeh?ev=hdr_xprf&_sg=5WP2SOZcVaksjsb23JEzF-W-A1EhNkWjQ