معرفی گروه آموزشی علوم پایه

لزوم تشکیل گروه علوم پایه در دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ساری در اردیبهشت ماه سال 82 در دانشگاه مازندران به تصویب رسید و اولین مدیرگروه (دکتر سید یحیی کاظمی هریکندیی) در تاریخ 1382/03/31 رسما طی حکمی از سوی رئیس وقت دانشگاه مازندران منصوب و آغاز به کار نمود

این گروه دارای 5 آزمایشگاه فعال گیاهشناسی، زیست سلولی مولکولی (تحقیقاتی)، شیمی، آنالیز دستگاهی (تحقیقاتی) و فیزیک می باشد. در حال حاضر پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در رشته زیست سلولی و مولکولی انجام می پذیرد.