cows01

معرفی گروه آموزشی علوم دام

گروه علوم دامي با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروري در سال 1352 شروع به فعاليت نمود. بعد از انقلاب فرهنگي اين گروه در مقطع کارداني امور دامي به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در سال 1370 در مقطع کارشناس دامپروري مجدداً اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با توجه به سابقه آموزش و پژوهش گروه با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناس ارشد در دو گرايش تغذيه دام و اصلاح نژاد دام در سال 76 اقدام نمود.  براي اولين بار در سال 87 در مقطع دکتري رشته اصلاح نژاد دام تعداد 3 نفر دانشجوئ پذيرش گرديد.