Skip to content
cows01
گروه آموزشی علوم دامی
مدیر گروه
اعضای هیات علمی
اعضای اداری- پژوهشی
فعالیت ها و پزوهش ها
مقاطع تحصیلی

معرفی گروه آموزشی علوم دام

گروه علوم دامي با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروري در سال 1352 شروع به فعاليت نمود. بعد از انقلاب فرهنگي اين گروه در مقطع کارداني امور دامي به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در سال 1370 در مقطع کارشناس دامپروري مجدداً اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با توجه به سابقه آموزش و پژوهش گروه با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناس ارشد در دو گرايش تغذيه دام و اصلاح نژاد دام در سال 76 اقدام نمود.  براي اولين بار در سال 87 در مقطع دکتري رشته اصلاح نژاد دام تعداد 3 نفر دانشجوئ پذيرش گرديد.

Scroll To Top