گروه شیلات

معرفی گروه آموزشی شیلات

گروه شيلات از سال 78 فعاليت خود در آغاز نمود در حال حاضر تعداد 7 نفر عضو هيئت علمي ( 6 نفر استاديار و يک نفر مربي) دراين گروه مشغول فعاليت مي باشند. همچنين اين گروه داراي 2 نفر بورسيه دکتري مي باشد. براي اولين بار در سال 87 گروه شيلات در مقطع کارشناسي ارشد گرايش تکثير و پرورش آبزيان اقدام به پذيرش دانشجو نمود. دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتری گروه در سه گرايش تکثير و پرورش آبزیان ، بوم شناسي آبزیان و فرآوری محصولات شیلاتی مشغول تحصيل مي باشند. در گروه شیلات سه نفر کارشناس در آزمايشگاه هاي گروه و یک نفر کارشناس در دفتر گروه مشغول فعاليت هستند.