به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه آموزشی شیلات و گروه آموزشی علوم پایه در کلیه مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی)، با حضور رییس دانشکده،مدیران گروه شیلات و علوم پایه، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در سالن اجتماعات دانشکده علوم دامی و شیلات برگزار شد.