Skip to content

عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

به گزارش روابط عمومی، در هشتاد و سومین جلسه  هیأت ممیزه دانشگاه، دکتر محمد کاظم خالصی عضو هیأت علمی دانشکده علوم دامی و شیلات مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
روابط عمومی دانشگاه با کمال مسرت، ارتقای مرتبه علمی دکتر خالصی به دانشیاری را تبریک عرض نموده، شادکامی، سلامت و توفیق روز افزون ایشان را در تمام عرصه های زندگی و همچنین موفقیت های علمی را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستار است.

Scroll To Top