Skip to content

درباره دانشکده علوم دامی و شیلات

دانشکده علوم دامي و شيلات دانشگاه از تيرماه سال 1384 فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين دانشکده داراي دو گروه علوم دامي و شيلات مي باشد. گروه علوم دامي با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروري در سال 1352 شروع به فعاليت نمود.گروه شيلات نیز از سال 1378 فعاليت خود در آغاز نمود.

Scroll To Top