اخبار و رویدادها

ارتقاء خانم دکتر سکینه یگانه عضو هیات علمی دانشکده علوم دامی و شیلات به استادی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم دامی و شیلات در نود و دومین جلسه  هیأت…

ارتقاء دکتر حسین اورجی عضو هیات علمی دانشکده علوم دامی و شیلات به استادی

در نودمین جلسه  هیأت ممیزه دانشگاه، دکتر حسین اورجی عضو هیات علمی دانشکده علوم دامی…

ارتقاء دکتر محمد کاظمی فرد رئیس دانشکده علوم دامی و شیلات به دانشیاری

در نودمین جلسه  هیأت ممیزه دانشگاه، دکتر محمد کاظمی فرد رئیس دانشکده علوم دامی و…